Preview Mode Links will not work in preview mode

En politiskt och religiöst obunden podcast som rör sig i och kring LSS för alla som är intresserade av att reflektera i mötet med människor. Av och med Tomas Arvidsson och David Almgren som båda arbetar på Föreningen Betaniahemmet i Göteborg. Tomas är stödassistent, har drygt 10 års erfarenhet av yrket och arbetar på Nya Varvets dagliga verksamhet. David har över 20 års erfarenhet och har arbetat på Betania sedan 2005. Tidigare arbetade han på föreningens gruppbostäder och dagliga verksamheter men jobbar sedan några år tillbaka med föreningens IT-, dokumentation- och kvalitetsfrågor. Tanken med podden är att reflektera över de mjuka omätbara områden som är en viktig del av yrket, exempelvis: lyhördhet, flexibilitet, bemötande och respekt. Målet är även att se på frågor ur olika perspektiv och inte bara personalens. Kort sagt en organisk podcast i dialogform där inte alla svar eller lösningar finns utan du som lyssnar får ett ämne att reflektera vidare över. 

Feb 23, 2021

Vi tar sats mot framtiden och urskiljer tre begrepp som vi anser värda att älta den kommande terminen, nämligen: förändring, trygghet och sysselsättning. David konstaterar att begreppen är breda och i stort sett omöjliga att helt reda ut och Tomas försöker se ett sammanhang mellan synen på trygghet då och nu...


Feb 9, 2021

Efter ett lite längre uppehåll är vi äntligen tillbaka med ett nytt personporträtt. I det här avsnittet handlar det om personalen Margaretha Eklund som gav hela sitt yrkesverksamma liv åt betaniahemmet. Och under den tiden hann väldigt mycket förändras. Följ med på denna kaffedrickar-kompatibla resa med sin...


Dec 22, 2020

Vi sammanfattar det gångna året som podcastare genom att lyfta fram tre saker vardera som fastnat lite extra. David lyfter fram det fina minnet av inspelningen av avsnittet “hemma hos Max & Märta”. Men även insikten om vikten av att tänka på att vi faktiskt stiger in i någons hem när vi jobbar på boende och...


Dec 8, 2020

Vi bjuder tillbaka medarbetaren och den mentala tränaren Kaj Pedersen för att, i ett andra avsnitt, prata om kultur på arbetsplatsen. David bjuder på ett belysande exempel på en infekterad arbetsgrupp från tiden som anställd på ett äldreboende - rörande julgardiner. Tomas noterar vikten av att få hjälp med...


Nov 24, 2020

Vi bjuder in kvalitetssamordnaren Carina Viggedal för att prata om lagen Lex Sarah. David redogör kort för lagens upphovskvinnas historia samt frågar sig vad som händer om man inte hörsammar de avvikelser som gjorts. Tomas lyfter fram Sarah Wägnerts civilkurage och mod som inspiration för alla oss som jobbar...